5 maj, 2023

Sjöhistoriska museet och föreningen M 20 högtidlighåller minnet av ”Flykten över Öresund”

I höst är det 80 år sedan tusentals danska judar på kort tid flydde över Öresund för att undkomma nazisterna. Sverige hade meddelat att alla som kunde ta sig dit skulle få skydd, och efter en nattlig razzia blev situationen akut. Många engagerade sig för att hjälpa flyktingarna att ta sig över sundet med hjälp av fiskebåtar, roddbåtar, flottar och kanoter. Vid gränsen väntade ofta svenska fartyg för att ta människorna till Skånes kust. Ett av fartygen var minsveparen M 20, idag ett av Sjöhistoriskas museifartyg, som i sommar reser längs kusten med en utställning om den stora flykten.

”Det är en för många bortglömd del av Sveriges historia. Det är också ett unikt exempel på hur människor som samarbetar kan vända historien, och det vill vi uppmärksamma genom att lyfta händelserna och samverka med museer som M 20 passerar”, säger museichef Mats Djurberg.

Minsveparen M 20, sjösatt 1941, är det enda svenska kvarvarande örlogsfartyget som deltog i det riskfyllda räddningsarbetet 1943. Fartyget ägs av Sjöhistoriska museet men den ideella föreningen M 20 ansvarar för drift och underhåll med hjälp av före detta sjöofficerare och utbildade besättningar där många har tjänstgjort på M 20 eller något av hennes systerfartyg. I augusti seglar M 20 från sin hemmahamn vid Sjöhistoriskas fartygspir i Stockholm längs kusten till Göteborg med ett dussintal anlöp på vägen för att berätta om händelserna 1943 och högtidlighålla minnet av alla involverade.

I varje hamn välkomnas allmänheten att gå ombord och bekanta sig med fartyget och lära sig mer om flykten över Öresund 1943 på en mobil utställning, skapad av Sjöhistoriska och Föreningen M 20. Utställningen kan ses ombord under Öppet Skepp i varje hamn klockan 17–19 eller på lokala museer i de anlöpta hamnstäderna.

Preliminär resplan för minnesresan ”Flykten över Öresund 1943”

Juli

30 Losskastning Galärvarvet, Stockholm. Natthamn Nynäshamn

31 Arkö

Augusti

1 Västervik

2 Byxelkrok

3 Kalmar

4 Karlskrona

5 Karlskrona, Utställning på Marinmuseum

6 Karlskrona, Utställning på Marinmuseum

7 Simrishamn

8 Falsterbo

9 Köge, Danmark, Utställning i Marinehuset

10 Helsingborg

11 Helsingborg, Utställning på Dunkers Kulturhus

12 Viken, Utställning på Vikens Sjöfartsmuseum

13 Viken, Utställning på Vikens Sjöfartsmuseum

14 Gilleleje, Danmark, Utställning i Skibshallerne

15 Halmstad

16 Varberg

17 Vinga

18 Ankomst Maritiman Göteborg

19 Göteborg, Utställning på Sjöfartsmuseet Akvariet

20 Göteborg, Utställning på Sjöfartsmuseet Akvariet

Resplanen är preliminär. Se Föreningen M 20:s hemsida för uppdaterad information om hamnar och tider: www.minsveparen.se

 

Fakta om museifartyget M 20

Den svenska minsveparen M 20 är ett av ett drygt tjugotal likartade minsvepare som i all hast byggdes på svenska varv under krigsåren. M 20 byggdes för en beräknad livslängd på 10–15 år men efter drygt 80 år till sjöss är det fortfarande ett i alla avseenden sjögående örlogsfartyg och i skick nästan som nytt. Fartyget M 20 är 27 meter långt, 5 meter brett och med ett djupgående på 1,6 meter. Med tio mans besättning arbetade M 20 under hela andra världskriget med minsvepning, patrullering, bevakning och eskort av konvojer och andra fartyg.