22 maj, 2023

Alkomätare – ett sätt att säkerställa säkerheten i båten

Varje år förolyckas flera båtförare i svenska vatten. Omkring hälften av de som förolyckas är alkoholpåverkade. Även om majoriteten av alla båtförare och seglare är ansvarsfulla kan det ibland vara svårt att veta när alkoholen har lämnat kroppen. En alkoholmätare kan minska risken för tragedier till sjöss.

Enligt statistiken omkommer 20–25 personer varje år i fritidsbåtsrelaterade olyckor, sex av tio av dessa har druckit alkohol. Majoriteten av de som omkommer är ensamma ombord på båten, och nio av tio är män.

Den som vill veta hur det är med promillehalten kan investera i en professionell alkomätare.

– Sjöfylleri är vanligare än vad många tror, i synnerhet på morgonen och under förmiddagen är det många som framför sin båt onyktra, i många fall utan att veta om det. Sverige har en mycket låg promillegräns på 0,2 promille, vilket innebär att det kan vara lätt att fortfarande ha alkohol i kroppen morgonen efter att ha druckit kvällen innan. Du kanske inte känner till effekterna av alkoholen, men den kan fortfarande vara där och påverka dina förmågor, säger Hunter Abbott, vd för AlcoSense Laboratories.

På grund av skillnader i ämnesomsättning hos individer är det nästan omöjligt att beräkna när alkoholen har lämnat kroppen. Därför kan det skilja sig från gång till gång och från person till person.

Samma promillegränser gäller till sjöss som på våra vägar, förutsatt att fartyget har en maxfart på över 15 knop (för långsammare båtar gäller andra regler). Sjöfylleri är inte bara en säkerhetsrisk, utan det kan också kosta dig ditt körkort. Varje år genomförs alkotester till sjöss av Polisen och Kustbevakningen och de senaste åren syns det i statistiken med omkring 100 anmälda brott per år.

Den som åker fast för sjöfylleri kan få behöva betala böter och/eller dömas till fängelse i upp till sex månader. Vid grovt sjöfylleri, det vill säga då promillegränsen är minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften, är maxstraffet fängelse i upp till två år.

Bildtext: Alkoholmätare ger besked om eventuell promillehalt.