22 maj, 2023

Handledsbaserad navigation

Garmin Foretrex 801 och Foretrex 901 Ballistic Edition är de senaste tillskotten till företagets handledsbaserade navigatorer med GPS och taktiska applikationer för utomhusbruk. Foretrex 801 och 901 har förbättrad positionsnoggrannhet med stöd för flera multiband-signaler, dedikerade taktiska och ballistiska funktioner, samt lång batteritid på upp till 100 timmar i standardläge eller upp till 1000 timmar i expeditionsläge. Foretrex 901 har även inbyggd Applied Ballistics (AB)-beräknare och integration med AB Synapse Garmin-app, för att underlätta justering av siktet vid tävlingar i precisionsskytte.

Foretrex 801 och 901 har nya funktioner som Stealth Mode och Kill Switch för att underlätta för användare som befinner sig på utsatta platser. Med Stealth Mode kan du registrera avstånd utan att spara platsdata under träning eller operationer, vilket gör det möjligt att använda enheterna och överföra data utan att avslöja platsinformation. Genom att inte spara platsdata skyddas den operativa säkerheten om enheten skulle gå förlorad. Aktiveras snabbknappen för Kill Switch återställs enheten till fabriksinställningarna och all sparad data raderas. Detta alternativ kan vara användbart i utsatta lägen där sparad data på enheten kan vara känslig.

För att kunna navigera i terrängen är Foretrex 801 och 901 utrustade med avancerade sensorer, inklusive en 3-axlig accelerometer, en 3-axlig kompass och en barometrisk höjdmätare. Båda enheterna är dessutom utrustade med integrerad teknik för att ta emot multiband-signaler, vilket innebär att de använder flera frekvenser för att förbättra noggrannheten vid positionsbestämning. Enheterna är också kompatibla med multi-GNSS, vilket möjliggör mottagning av signaler från fler än en satellitkonstellation. Detta förbättrar prestandan även i tuffare miljöer där signalmottagning kan vara utmanande.

Pris Foretrex 801 cirka 3 549 kr och Foretrex 901 cirka 6 799 kr.

www.garmin.se