22 maj, 2023

Padda med Sail Routing

Det norska marinteknikföretaget Orca lanserar Sail Routing – ett nytt och bättre sätt för seglare att planera och förbereda sina resor. Sail Routing använder väderprognoser och polära diagram för att leverera bra ruttalternativ för seglare.

Vid navigation anger man en startpunkt och destination så hittar Orca vägen.

Sail Routing-funktionen jämför tusentals alternativa rutter för den önskade destinationen för att kunna presentera det bästa alternativet. Navigatorn uppskattar båtens hastighet baserat på förväntad vind och även tidvatten för att välja den bästa rutten. Resultatet är finjusterat för att visa den mest effektiva rutten.

För att förstå de kommande väder- och tidvattenförhållandena längs rutten använder systemet ”Route Timeline”. Ruttlinjen visar en sammanfattning av hela rutten där sektioner med kraftiga vågor eller starkt tidvatten är färgkodade, vilket gör dem lätta att upptäcka.

www.getorca.com