4 juni, 2023

Webb-karta för båtlivet – med sugtömningsstationer och mycket mera

Nu finns det ett alternativ till Transportstyrelsens app Hamnkartan. På hamnkartan.se finns information om sugtömningsstationer plus en rad andra tjänster som är nyttiga för båtfolket.

Den nya sajten är en kostnadsfri webb-produkt för båtlivet. Den är utvecklad på eget initiativ av de ansvariga för sajten och är oberoende av andra organisationer eller företag. Den är kostnadsfri för alla användare, inkluderat kommuner, båtklubbar och andra som har ett driftansvar för sugtömningsstationer.

– Produkten hamnkartan.se är nu uppe och vi finputsar dagligen på layout och funktion, men den har de grundläggande funktioner vi vill ha i version ett, säger Hans Selg som är en av initiativtagarna.

– Vi är i startgroparna för ett lanseringsarbete där vi ska försöka gå ut på så bred front som möjligt till båtorganisationer, båtklubbar, kommuner med flera, som kan ha nytta av vår lösning.

2023 blir ett testår för att se hur produkten tas emot och används.

– Till en början har vi en liten tyngdpunkt på Mälaren och Ostkusten av naturliga skäl eftersom vi har vår bas i Enköping. Mälaren och Ostkusten är de farvatten vi har personlig erfarenhet av.

– Vi kommer under sommaren att fortsätta finputsa och fixa eventuella buggar. Vi kommer också att försöka ta bilder på sugtömningsstationer, hamnar etc. och lägga upp dessa på respektive objekt, allt för att öka nyttan och användningen för båtfolket.

Sajten är bäst i PC, men även Ipad går bra och tekniken finjusteras för mobiltelefon.

www.hamnkartan.se