6 juni, 2023

BAS är nyckeln till tidningen Båtliv

Tidningen Båtliv dimper ner i brevlådan sex gånger per år och det tycker vi är trevligt.

Har du koll på varför den gör det? Det är för att du är medlem i en båtklubb som är ansluten till ett båtförbund som är med i Svenska Båtunionen. Båtliv är en medlemsförmån. Det är båtklubbens ansvar att ha ett korrekt uppdaterat medlemsregister i BAS (Båtunionens Administrativa System) så att klubbens medlemmar får tidningen. Det är via BAS som uppgifterna hämtas om vart tidningen skall skickas.

I de flesta fall när tidningen skickas dubbelt till ett hushåll, till fel adress, till ett dödsbo eller till någon som inte längre är med i någon båtklubb, så är uppgifterna i BAS inte uppdaterade av båtklubben.

Anmäl till din båtklubb om du flyttar eller byter efternamn.
Om du går ur din båtklubb eller byter båtklubb, så dubbelkolla med din gamla båtklubb att de tagit bort dig från sitt medlemsregister och att den nya klubben får rätt uppgifter i sitt register.

Har du en familjemedlem som gått bort som varit medlem i en båtklubb och fortfarande får tidningen, då är det till båtklubben du ska vända dig.

Att skicka ut tidningen Båtliv i fler exemplar än nödvändigt är en extra kostnad och som också påverkar miljön i onödan, både i form av mer papper och onödiga transporter.

Vi vill också påminna alla båtklubbar om att se över sina medlemsregister så att alla uppgifter stämmer, klubbens medlemmar kan välja i vilket format de vill ha tidningen, tryckt, digitalt eller båda.

 

När du som klubbadministratör registrerar nya medlemmar i BAS behöver du göra ett aktivt val för att tidningen ska skickas till klubbens medlemmar.