22 september, 2023

Lämna inte GPS:en eller bensindunken i båten

Enligt statistik från Brå och Polisen har båtrelaterade stölder generellt minskat i landet fram till augusti i år jämfört med samma period i förra året. Stölder från båtar fortsätter ligga högt även om stora regionala skillnader förekommer. Till exempel har stölder från båtar ökat med 98 procent i region Syd men minskat med 36 procent i region Stockholm.

Under sommaren sker flest stölder av båtar, båtmotorer och delar från båtar men det håller ofta i sig under hösten. Mindre närvaro på bryggor och båtklubbar samt mörkrets intrång underlättar för tjuven som då kan arbeta mer ostört.

– Fundera över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven och töm båten på värdefull utrustning, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

Enligt polisen är det som stulits mest från båtar hittills i år, bensin, batterier, bensindunkar, GPS-navigatorer, flytvästar, växelhus, drev, ankare, propellrar och handverktyg.
När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

Sju tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:
• Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
• Förvara din båtmotor gärna inlåst under höst och vinter. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning med mera så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips och säkerhetguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se

Här kan du läsa mer om båt och båtstölder

Källa: Stöldskyddsföreningen. Foto: Navico Group.