22 september, 2023

Sjöfylleriet minskade något under sommaren 2023

Kustbevakningen rapporterar en liten minskning av antalet förare som ertappats med alkohol i blodet under sommaren 2023, från 113 brottsanmälningar under perioden juni-augusti 2022 till 98 brottsanmälningar under samma period 2023. Kombinationen av dåligt väder och en stark acceptans avseende reglerna för nykterhet till sjöss kan ligga bakom de låga talen. Detta enligt en sammanställning gjord av alkomätarföretaget Alcosense.

Pressmeddelande.

Enligt färsk statistik från Kustbevakningen inkom 98 brottsanmälningar om misstänkt sjöfylleri under perioden juni-augusti 2023 jämfört med 113 brottsanmälningar under samma period 2022. Samtidigt utfördes något färre kontroller under 2023 jämfört med 2022, 2520 respektive 2653. Utfallet, det vill säga antalet personer som anmälts för brott i förhållande till antalet genomförda kontroller, var 3,9 procent 2023 och 4,3 procent 2022. Detta enligt en sammanställning gjord av alkomätarföretaget Alcosense.

I jämförelse med vägtrafik ser sjötrafiken en tydlig nedgång vid dåligt väder, men upplever ett uppsving under soliga dagar. Samtidigt finns det en utbredd respekt för reglerna kring nykterhet till sjöss bland Sveriges båtägare.

Rattfylleri är mer förekommande än sjöfylleri och beror inte på dåligt eller fint väder, däremot är det mer tidsbundet. Det finns statistik som visar att ungefär en tredjedel av de som åker fast för rattfylleri gör det på morgonen eller förmiddagen efter att de har druckit.

– Många av dessa personer är inte medvetna om att de fortfarande har alkohol kvar i blodet. Trots att sjöfylleri i Sverige är mindre vanligt än rattfylleri, existerar samma problematik till sjöss – särskilt dagar efter stora högtider som midsommarafton eller i kombination med kräft- eller surströmmingsskivor. Varje år inträffar tragiska olyckor där båtförare skadas milt eller allvarligt och ungefär hälften av dessa olyckor är relaterade till alkohol, säger Hunter Abbott, grundare av alkomätarföretaget Alcosense.

För den som grips för sjöfylleri kan konsekvenserna innebära böter och/eller upp till sex månaders fängelse. Vid fall av grovt sjöfylleri, där alkoholhalten i blodet är minst 1,0 promille eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften, kan maxstraffet vara upp till två års fängelse. Ett sätt för att undvika sjöfylleri är att använda tillgänglig teknologi för att enklare förstå hur alkoholen påverkar förmågan att framföra båten.

– Alkomätare kommer aldrig att ersätta det viktiga arbete som Kustbevakningen och övriga myndigheter utför. Däremot kan sådana verktyg hjälpa båtägare att fatta ett informerat beslut om huruvida det är lämpligt att framföra en båt eller ej dagen efter att festen är slut, avslutar Hunter Abbott.

Alcosense designar, utvecklar och tillverkar tillförlitliga och pålitliga alkomätare för privat och professionellt bruk. Bränslecellstekniken som används i Alcosense produkter används även i många polismyndigheters alkomätare. Företagets målsättning är att genom sina alkomätare undvika att personer kör oavsiktligt med alkohol i kroppen.

Info: www.alcosense.se

Källa: Källa: Alcosense.