6 oktober, 2023

Ny risk på båtklubbarna – elbåtar som självantänder

Antalet båtar med litiumjonbatterier ökar snabbt. Även om det inte handlar om elbåtar så byter allt fler till batteribankar med litiumjonbatterier av olika anledningar.

Men det gäller att vara uppmärksam om dessa batterier. Rätt hanterade är de en stor tillgång, men med felaktig eller slarvig hantering kan de vara mycket farliga.

Flera kommersiella marinor har det senaste halvåret rapporterat om tillbud med litiumjonbatterier som har självantänt. I ett fall stod en spansktillverkad elbåt av märket Magonis utomhus när den plötsligt började brinna, troligtvis i batterierna. Om båten hade ställts in för vinterförvaring hade det kunnat bli en förödande brand med över 100 skadade båtar.

I ett annat fall såg en marinaägare hur det började brinna i en segelbåt sent på kvällen. Båtägaren hade installerat eldrift och 15 litiumjonbatterier i båten, som även den stod utomhus.

Marinans ägare larmades. Han tog en brandsläckare och hoppade upp i båten och tryckte ner brandsläckaren i kabinen. Han visste inte då att det var en elbåt. Eftersom marinaägaren försökte släcka med vatten small det ordentligt och han kastades baklänges ur båten med svåra skador som följd.

Ytterligare minst två liknande incidenter harinträffat, men då på marinor i Stockholmsområdet.

Det finns idag inga tydliga regler vad som gäller för installation eller märkning av vad som finns i en fritidsbåt. Sweboat (Båtbranschens Riksförbund) håller på att se över de regler som finns. Inte heller Arbetsmiljöverket eller Räddningstjänsten verkar ha några entydiga regler för elbåtar och förvaring av dessa.

En detalj som säger något om sprängkraften i litiumjonbatterier gäller transporten av dessa. De får vara laddade till max 20 procent av full effekt vid transport, enligt ett nordiskt företag som arbetar med drivlinor och batteribankar till elbåtar.

Inför båtupptagningarna på landets alla båtklubbar gäller det att vara försiktig. Ägare av elbåtar bör vara mycket tydliga med vad som finns i deras båtar och båtklubben bör tänka genom var dessa båtar placeras.

Info: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/litiumbatterier/lagstiftning-av-litiumbatterier/

Lars-Åke Redéen

En sådan här eldriven Magonis Wave e-550 självantände hos ett båtföretag på Västkusten. Foto: Andrea Muscatello.