10 oktober, 2023

Världens första metanoldrivna containerfartyg förtöjde i Göteborgs Hamn

Den 10 oktober I tisdags anlände för första gången ett unikt fartyg till Göteborgs Hamn. Containerfartyget Laura Maersk drivs av biometanol, vilket innebär i ett stort steg mot nettonollutsläpp av växthusgaser.

– Det här fartyget är en viktig milstolpe för sjöfartsindustrins gröna omställning, men det är bara början. Vi kommer att få se ytterligare närmare 200 metanoldrivna fartyg segla på haven snart, säger Therese Jällbrink, chef för förnybar energi vid Göteborgs hamn Auktoritet.

Laura Maersk, döpt i Köpenhamn 14 september, markerar starten på den globala sjöfartsjätten Maersks stora initiativ att använda förnybar metanol som fartygsbränsle. Laura Maersk är den första, men företaget har ytterligare 25 metanolfartyg på order för leverans 2024–2027.

– AP Møller – Maersk har ett mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040, och vi är glada över att samarbeta med Göteborgs Hamn. Våra partners hjälper oss att nå våra ambitiösa gröna mål och säkerställa våra kunder en dörr till dörr-tjänst som hjälper dem att minska sitt koldioxidavtryck i sina värdekedjor. Ingen kan ta sig an denna uppgift ensam, och vi behöver starka partners för att sjöfartens gröna omvandling ska lyckas i tid, säger Birna Odefors, nordisk vd på AP Møller – Maersk.

Maersk är inte ensamt om att göra betydande investeringar i förnybar metanolframdrivning. Flera andra rederier har fartyg i beställning, med totalt cirka 200 antingen i produktion eller under ombyggnad för metanolframdrivning, varav cirka 125 är containerfartyg.

Therese Jällbrink, chef för Renewable Energy på Göteborgs Hamn AB, välkomnar Maersks och andra rederiers stora investeringar och konstaterar att de även utövar nödvändig press på andra intressenter i värdekedjan.

– Produktionen av förnybar metanol måste öka, och kostnadsgapet mellan fossila och förnybara bränslen måste minska. Ansvaret ligger hos alla, från producenter till beslutsfattare, internationella sjöfartsorganisationer, hamnar och transportköpare. Alla måste ta steget och vi behöver fortsätta driva utvecklingen tillsammans, säger Therese Jällbrink.

Från och med 2024 kommer sjöfarten att ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter, vilket leder till ett minskat kostnadsgap. Under de kommande åren kommer reglerna från både EU och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att bli strängare, där IMO nyligen höjt målet från 50 % till netto-noll utsläpp av växthusgaser för sjöfarten 2050, samtidigt som utsläppen minskar. stegvis enligt IMO:s färdplan på väg.

Göteborgs Hamn var den första hamnen i världen som införde nödvändiga verksamhetsregler för storskalig metanolbunkring förra året och genomförde en världsförsta metanolbunkringsverksamhet från fartyg till fartyg. Idag är en av hamnens bunkerleverantörer redo att leverera metanol och en annan ska ha allt på plats i slutet av 2023. Hamnen har också ett nära samarbete med produktionsintressenter för att säkerställa tillgången på förnybar metanol i hamnen.

Fakta Laura Maersk

Lastkapacitet: 2 136 TEU (tjugofots ekvivalenta enheter)

Längd: 172 meter

Bredd: 32,2 meter

Djupgående: 11 meter

Maxfart: 17,4 knop

Biometanol som fartygsbränsle:

Biometanol är ett förnybart bränsle framställt av biogen, återvunnen koldioxid. Totalt sett kan koldioxidutsläppen helst minska med upp till 95 % jämfört med konventionella fartygsbränslen.