25 oktober, 2023

Oljan från Marco Polo spridd längs kustremsa på flera kilometer

Olja från utsläppet orsakat av färjan Marco Polo syns inte längre på havsytan. Däremot har oljan fortsatt att röra sig under ytan. Onsdagens flygningar över området visar att en tre kilometer lång kuststräcka i Blekinge har påslag av olja, från Krokås i söder till Lörby kladd i norr, med strimmor av olja även vid Norje.

Kustbevakningen arbetar nu strandnära med att ta upp olja, axel vid axel med den lokala räddningstjänsten som ansvarar för den olja som kommer upp på land. Kustbevakningens enheter på plats är redo om olja åter dyker upp på vattenytan längre ut till sjöss och kan tas upp där.

Kustbevakningen arbetar samtidigt med att avgränsa haveristen med en större länsa för att förhindra att utsläppet sprider sig om fartyget som fortfarande står fast på grundet börjar läcka mer olja igen.

Tidigare idag har två personer delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik, kopplat till Marco Polos grundstötning. Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst.

Källa: Kustbevakningen.

Kustbevakningen arbetar nu strandnära med att ta upp olja. Foto: Kustbevakningen.