30 oktober, 2023

Cirka 20 kubikmeter olja togs upp under måndagen

Under måndagen 30 oktober har Kustbevakningen arbetat intensivt med att ta upp olja i Pukaviksbukten efter Marco Polo. Cirka 20 kubikmeter olja har tagits upp av Kustbevakningens fartyg.

Haveristen Marco Polo står alltjämt på grund. Oljeläckaget har avtagit men fartyget läcker fortfarande en mindre mängd olja. Länsor används för att valla in oljan och förhindra spridning.

Där oljan slagit på land arbetar Kustbevakningen med båtar och håvar för att samla in olja som ligger i vattnet. Under dagen har cirka 20 kubikmeter olja tagits upp. Den totala siffran över upptagen olja är nu cirka 50 kubikmeter.

Hur mycket olja som läckt ut från Marco Polo är ännu inte fastställt. De bränsletankar som skadats i samband med grundstötningarna innehöll cirka 160 kubikmeter olja innan olyckan.

Kustbevakningen har personal ombord på haveristen. Dialog pågår med berörda kommuner, myndigheter samt haveristens försäkringsbolag och kontrakterad bärgningsfirma med flera.

Inriktningen det kommande dygnet är fortsatt bekämpning av oljeutsläppet till sjöss.

Källa och foto: Kustbevakningen.

KBV 034 var ett av fartygen som bekämpade oljeutsläppet i Pukaviksbukten under måndagen.