20 november, 2023

Borststation för båtbotten

Våren 2024 lanseras Seaboost Brush Station. Det är ett koncept för båtklubbar, hamnar, marinor, eller varv. Brush Station passar alla motorbåtar under åtta meters längd med drev eller aktersnurra, och är en kostnadseffektiv lösning, redan då tio båtar använder stationen.

Borststationen består av ett par Y-bommar med en robust borstlåda i ändan. Borstlådan är utrustad med långa, mycket grova borstar och rejäl flytkraft. Borstarna följer formen på olika V-bottnade båtar medan flytkraften pressar borstanordningen mot bottnen när båten körs upp på anordningen.

Tekniken, som är skyddad, har hållits så enkel som möjligt. Anordningen kräver varken el, personal eller annan infrastruktur. Det som behövs är en lämplig brygga och båtens egen drivkraft. Därför kan denna station hållas öppen för båtägare dygnet runt – ända tills isarna lägger sig.

Att hålla bottnen ren och därmed effektiv i Östersjön kräver många gånger att båtägare tvingas borsta bottnen 2–3 gånger per säsong. Med den här borsttvätten körs båten några gånger fram och tillbaka på borstkassetten medan en separat dämpad repanordning säkerställer att båten inte åker för långt in.

Biljetter kan säljas separat för en tvätt, eller alternativt för hela säsongen och då kan kunden fritt använda anordningen.

Info: www.seaboost.fi

 


Seaboost Brush Station förenklar rengöringen av båtbottnar.