22 november, 2023

Nimbus Group börjar sälja Aquador i USA

Nimbus Group kommer för första gången att introducera Aquadorbåtar på den nordamerikanska marknaden med start i januari 2024. Lanseringen sker tillsammans med PowerTime Boat Club, en avdelning inom SailTime Group LLC.

SailTime Group är ett rikstäckande företag i Nordamerika som har specialiserat sig på delningstjänster för fritidsbåtar och som också bedriver traditionell återförsäljarverksamhet. PowerTime kommer att erbjuda Aquador både genom timesharingtjänster och via traditionell försäljning på mer än tio platser i sammanlagt åtta olika delstater runtom i USA.

– Vi ser fram emot att tillsammans m

ed Nimbus Group få introducera Aquador. De här båtarna utgör ett perfekt tillskott till vårt flotta och kommer att först introduceras hos PowerTime Charlotte Harbor i Punta Gorda, Florida, säger Todd Hess, vd för SailTime Group LLC.

Aquador har sedan länge en stark position i Norden och norra Europa. Nimbus Group ser goda möjligheter för varumärket även på den nordamerikanska marknaden, som är världens enskilt största båtmarknad. Sommaren 2022 lanserade Aquador en helt ny generation båtar i vad som var varumärkets mest omfattande produktförnyelse på 20 år. Denna investering i varumärket har skapat goda möjligheter för varumärkets tillväxt på den nordamerikanska marknaden. Den nya serien båtar har tagits emot mycket väl och den ansedda brittiska båttidningen Motorboat & Yacthing, utsåg nyligen nya Aquador 300 HT till en av finalisterna för 2024 års upplaga av tidningens prestigefyllda utmärkelse Motor Boat of the Year.

– Samarbetet med SailTime innebär ömsesidiga fördelar eftersom det erbjuder PowerTime exklusivitet för en båt som passar perfekt i deras flotta samtidigt som det erbjuder Nimbus Group en snabb och bred marknadsintroduktion av Aquador i viktiga delar av USA, säger Michael Bohm, marknadsdirektör på Nimbus Group.

Premiärvisningen av Aquadors båtar i USA förväntas ske vid båtmässan i St Petersburg, Florida, i januari nästa år.