28 november, 2023

Avancerad servicerobot för att tvätta fartygsbottnar

Greensea IQ, som är ett ledande företag inom intelligent robotik och maritima lösningar, har lanserat sin mest avancerade EverClean servicerobot. De innovativa förbättringarna innebär ett betydande steg framåt inom området för övervakad tillförlitlig autonomi med Over the Horizon (OTH) operativ förmåga för underhåll av undervattensskrov.

EverClean är den första och enda tjänsten för fartygsägare och operatörer som alltid vill ha ett rent skrov idag. Oavsett om det är i hamn eller genom system ombord på fartyg, drar de senaste robotarna nytta av 17 års utveckling inom kontroll, autonomi och navigering där Greensea IQ kan ta itu med skrovnedsmutsning.

Opensea är Greensea IQs mjukvarusystem som ger nästa generations EverClean-robotars förmåga att snabbt och effektivt rengöra skrov. EverClean-roboten är fullspäckad med funktioner som djupnavigering, smartare undvikande av hinder, förbättrad manövrering och möjligheter för användarinteraktion. De ger ännu renare skrov än tidigare. Robotarna kan självständigt täcka ytor på upp till 50 kvadratmeter på ett fartygsskrov, vilket avsevärt minskar kraven på operatörens övervakning.

Robotarna kommer att kunna fördubbla sin produktionshastighet jämfört med första generationen, vilket innebär att ett givet område kan rengöras dubbelt så snabbt på halva tiden. De drar nytta av förbättrade thrusters, med bättre stabilitet, smidighet och anpassningsförmåga under olika förhållanden. Propellerna har konstruerats för effektivare kraftutnyttjande.

EverClean IQ är revolutionerande inom underhåll av undervattensfartyg och utnyttjar intelligenta data som samlats in under rengöringsoperationer för allra första gången. Utrustade med banbrytande sensorer och kameror kan robotarna registrera borsttrycksåterkoppling med hjälp av det mycket exakta navigationssystemet. Detta gör att EverClean IQ-systemet kan bygga en unik datauppsättning på vart och ett av de skrov som den hanterar.

Info: https://greenseaiq.com