5 december, 2023

Båtlivs lilla språklåda för nya på sjön

UTTRYCKET DREJA BI har vare sig med keramik eller biodling att göra utan betyder att man stoppar båtens framfart och försöker hålla den kvar på samma plats. Med en segelbåt gör du det enklast genom att lova upp mot vinden. Börjar båten backa så dejsar den. – Ur Båtliv 6-23