5 december, 2023

Välbesökt Unionsråd i Stockholm

DEN 18–19 NOVEMBER hölls traditionsenligt ett Unionsrådsmöte i Stockholm på Skåvsjöholms Konferens & Möten. På mötet deltog 20 av Svenska Båtunionens (SBU) 23 båtförbund samt våra två riksomfattande båtklubbar, Unionsstyrelse samt personalen på kansliet, valnämnden, förtjänstteckennämnden,
våra revisorer samt tidningen Båtliv, sammanlagt nästan 70 personer. – Ur Båtliv 6-23