5 december, 2023

Klippans Bruksbåtsförening: Ingen vanlig båtförening

Klippans Bruksbåtsförening bildades 1982. Samma år tecknades kontrakt med Göteborgs kommun om att bevara kulturmiljön kring den äldsta bevarade hamnen i stan samt med en ambition att ta hand om historiskt intressanta båtar, byggda på tidigt 1900-tal eller tidigare. – Ur Båtliv 6-23