5 december, 2023

S/Y Edda – genuint svenskt kulturarv

Ruttna raden är ett begrepp många är bekanta med. Idag är det inte lika vanligt, bland annat beroende på allt striktare direktiv från kommunerna och från klubbarna själva. Det ska se städat och snyggt ut. Numera är det mest plastbåtar som står övergivna, men ibland även båtar av stort kulturhistoriskt värde. Som kuttern Edda. – Ur Båtliv 6-23