8 december, 2023

Stockholms vattenleder återupptäcks – ny pendelbåtsbrygga på Värmdö

SF Pontona har byggt en ny pendelbåtsbrygga på Värmdö. Bryggan ligger i Ålstäket, Östra Mörtnäs varifrån färjetrafik in till Stockholm startar våren 2024.

Den nya, skräddarsydda pendelbåtsbryggan består av en flytande betongponton som är 20 m lång och 6 m bred. Från och med april 2024 kommer två färjor att trafikera en ny rutt mellan bryggan i Östra Mörtnäs på Värmdö och Strömkajen vid Grand Hôtel i centrala Stockholm.

– Vi är mycket glada över att ha fått leverera den nya pendelbåtsbryggan till Värmdö kommun. Eftersom pendelbåtlinjen är på prov under två år är betongpontoner ett bra val av flera skäl, säger Andreas Neumüller, affärsutvecklingschef på SF Pontona. Våra pontoner, som tillverkas i Wallhamn, erbjuder lång hållbarhet men kräver ytterst litet underhåll, de kan stå emot stora påfrestningar, de har minimal påverkan på det marina livet och kan enkelt flyttas till en annan plats, om den nya färjetrafiken skulle avbrytas i förtid.

Med ett konstant fribord om 145 cm, låg tyngdpunkt och stor stödyta är pendelbåtsbryggan extremt stabil och lättillgänglig för alla resenärer. Bryggan ansluter till stranden via en tio meter lång landgång som även tillåter att bryggan kan röra sig vid hög- och lågvatten och vid sjögång.

– För många städer utgjorde vattenlederna de ursprungliga transportvägarna, men genom att bygga broar, järnvägar och trafikleder har vi succesivt byggt bort efterfrågan på vattenburna transporter. Tills nu. Klimatförändringar, ökad trängsel och stigande kostnader för att bygga och underhålla ny infrastruktur gör att flera städer – inklusive Stockholm – återupptäcker fördelarna med att resa över vattnet, säger Fredrik Odhe, vd på SF Pontona.

Den nya pendelbåtsbryggan i Ålstäket, Östra Mörtnäs är nu klar och färjetrafiken startar i april 2024.

Info: www.sfpontona.se