22 januari, 2024

21 personer omkom till sjöss 2023

Totalt inträffade 21 olycksfall med dödlig utgång inom den svenska sjöfarten 2023. Alla de 21 dödsfallen inträffade inom fritidsbåtslivet. Ingen omkom inom den svenskflaggade yrkessjöfarten under året. Det visar Transportstyrelsens preliminära olycksstatistik.

Av de som omkom till sjöss under förra året var 18 män och 3 kvinnor. Det är en ökning med 4 personer sen 2022, då 17 personer omkom. Det genomsnittliga antalet omkomna under de senaste 5 åren är 22 personer.

Olyckorna i siffror:

Minst 10 av olyckorna skedde i insjöar, 3 i skärgårdsmiljö och 2 i öppet kustvatten. 2 olyckor inträffade vid en brygga eller kaj och 3 skedde i en fors. 1 olycka inträffade i hamn.

Åtminstone 6 av personerna saknade flytväst vid olyckstillfället.

8 personer omkom i motorbåtar, 2 personer omkom i kanoter och 2 i roddbåt. 1 person omkom på vattenskoter.

Att förebygga olyckor i båtlivet är en av Transportstyrelsens viktigaste uppgifter och det förebyggande arbetet är grundläggande för ett tryggt båtliv.

– Vi ser återkommande att en stor andel av de förolyckade är män över 60 år och att en stor andel av olyckorna sker i våra insjöar. Man kan själv göra mycket för att förbättra säkerheten ute på sjön. Genom att bära flytväst, vara nykter och vattenskydda mobilen så når man långt, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet arbetar Transportstyrelsen aktivt för att det svenska båtlivet ska vara så säkert som möjligt.

Antalet omkomna i sjöolyckor inom den svenska yrkessjöfarten har varit lågt under de senaste tio åren. Under 2023 omkom ingen inom den svenskflaggade yrkessjöfarten. Totalt har 8 personer mist livet under de senaste 10 åren.

Källa: Transportstyrelsen.