22 januari, 2024

Häleridom mot båtbedragare – förvanskade dokument på stulna båtar

En man i Nynäshamn har dömts för ett antal grova brott med båtar. Han har dömts för att ha hanterat stulna båtar som har modifierats och förberetts för försäljning. I ett av fallen sålde han en båt värd 249 000 kr med hjälp av förfalskade handlingar. Det hela avslöjades efter att utredare på Larmtjänst och försäkringsbolaget Svedea kunde lokalisera båten, vilket ledde till ytterligare åtgärder av polisen.

Mannen döms för tre fall av grovt häleri och ett fall av grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning i Södertörns Tingsrätt. Straffet blev fängelse i ett år och sex månader. Han dömdes även till att betala skadestånd på över 500 000 kr. En av åtalspunkterna handlar om att den dömde mannen har förberett sig för att begå grovt bedrägeri genom att han förbereda försäljning. Han har i det fallet både manipulerat och annonserat båten till salu.

Den dömde mannen är själv hantverkare och en händig person. I de brott som han dömdes för i början av januari i år är tillvägagångssättet ungefär detsamma. Den dömde mannen hanterar en stulen båt, förändrar den och förfalskar ägardokumenten för att därefter kunna sälja båtarna. Det handlar om en Ockelbo B21 Cab och två Silver Hawk BR. Båtarnas sammanlagda värde uppskattas av en värderingsman till 1,4 Mkr.

Den dömde mannen har bland annat använt sig av köpeavtal från tidigare försäljning från en påhittad person och falska köpeavtal. Han har även använt ett falskt garantibevis.

En klart besvärande uppgift är att polisen hittade två av de stulna båtarna hos den dömde mannen på hans företag. Tingsrätten skriver i sin dom att ”vilseledandet har bestått i att den dömde mannen har utbjudit och sålt båten såsom hans och förtigit det riktiga förhållandet, att den var stulen”.

Tingsrätten bedömer brotten som grova eftersom den anser att mannen har varit systematisk med ungefär samma upplägg och att båtarna har haft betydande värde. De båtar det handlar om är en Silver Hawk BR 2023 med en 115 hk utombordsmotor, en Silver Hawk BR 2019 med en 100 hk utombordsmotor och en Ockelbo B21 Cab 2018 med en 150 hk utombordsmotor.

I de här fallen hittade polisen två båtar hos den dömda mannen, i hans företagslokaler. Åklagaren har fått gott om bevisning i form av flera skriftliga handlingar och fotografier.

Mannen dömdes till fängelse i ett år och sex månader. Han ska även betala skadestånd på över 500 000 kr. Tingsrätten yrkar även på kvarstad på cirka 250 000 kr. Den dömde mannen motsätter sig anklagelserna om grovt häleri.

Den här domen visar hur viktigt det är att ha full dokumentation på båt, motor och utrustning. Vid privatköp är det viktigt att begära att få dokumentation och bilder i förväg av motor och skrovnummer så att dessa kan stämmas av med Larmtjänst och polisen på 114 14 innan ett köp genomförs. Båten och framför allt motorn ska också vara försedd med spårsändare och stöldskyddsmärkning – både synlig och dold. Ett bra sätt är att använda ”Lilla Båtkortet”. Det kan man ladda ner här.

Domen visar också att den som köper en båt bör veta vem man gör affär med. Kopia på körkort bör ingå för ytterligare dokumentation vid köpet.

Ockelbo B21. Obs bilden visar inte den stulna båten.