22 januari, 2024

Vätgasutombordare från Yamaha Marine

Yamaha Motor satsar på vätgas som drivmedel i ett företagsomfattande miljömål för att uppnå koldioxidneutrala utsläpp till år 2050. Företaget kommer att visa upp en prototyp vätgasdriven utombordsmotor på Miami International Boat Show i februari 2024.

När båtar körs genom vatten utsätts de för ett högt motstånd, vilket kräver betydligt mer energi för framdrivning än landfordon. Jämfört med en bil är det som att köra i en ständig uppförsbacke – med ettans växel i hela tiden. Dessutom kan prestanda och tekniska krav för marin användning variera kraftigt beroende på användningsmiljön.

För att uppnå koldioxidneutralitet med sina marina produkter, där utombordsmotorer är en viktig del, arbetar Yamaha för en utvecklingsstrategi i flera riktningar där de använder andra energikällor och teknologier utöver sina satsningar på elmotorer.

Yamaha Motor har satt upp ett företagsomfattande miljömål att uppnå koldioxidneutralitet i Scope 3-utsläpp till 2050. Det omfattar utsläpp från hela Yamahas värdekedja, såsom användningen av sålda produkter.

Prototyp till vätgasutombordare.
Prototyp till vätgasutombordare.