29 januari, 2024

Fler sjö- och flygräddningsärenden 2023

Antalet sjöräddningsärenden var något fler förra året jämfört med året innan och fritidsbåtar stod för majoriteten av ärendena. Även antalet flygräddningsärenden ökade något.

Pressmeddelande:

Sjöfartsverket hanterade 1 017 sjöräddningsärenden i fjol, vilket är en ökning motsvarande drygt fem procent jämfört med 2022. Sett till riket som helhet var åtta procent fler fritidsbåtar föremål för sjöräddningsärenden 2023 jämfört med 2022.

– Den största delen av våra sjöräddningsärenden rörde likt tidigare år fritidsbåtar. Larmorsakerna har varierat men det handlar framför allt om maskin- och propellerhaverier och grundstötningar, men också hårt väder, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning.

Antal tillfällen där helikopter larmades var 467 under 2023, färre jämfört med 499 under 2022. I ungefär 65 procent av larmen behövde helikopter lyfta.

Vissa län sticker ut när det gäller ökning av antalet sjöräddningsärenden 2023 jämfört med 2022. Till exempel Västra Götaland, som hade 266 ärenden i fjol jämfört med 230 året innan och Kalmar som hade 62 ärenden jämfört med 52. Jämfört med genomsnittet för den senaste femårsperioden ses dock minskningar för båda länen.

Gotland hade 41 ärenden 2023, vilket är länets högsta antal jämfört med de senaste fem åren. Ökningarna har främst orsakats av hårt väder, utsatt läge samt maskin- och propellerhaveri, men också sjuktransporter från fartyg.

Från frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet, en av Sjöfartsverkets samarbetspartners, ser man en liknande trend för fjolåret. Sjöräddningslarmen då det råder fara för liv har ökat något. Däremot har förebyggande utryckningar, när läget inte är akut, minskat en aning.

– Det är små skillnader i antalet utryckningar, både vad det gäller förebyggande utryckningar och de insatser av mer brådskande karaktär. Men att skaffa sig kunskap om sjösäkerhet och även ha möjlighet att kunna larma minskar alltid riskerna för att hamna i sjönöd, säger Adam Goll Rasmussen, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Under året utförde Sjöräddningssällskapet 4193 förebyggande utryckningar, och 851 sjuktransporter. Vid den senare kategorin hjälper frivilligorganisationen skadade eller sjuka personer att snabbt få vård.

Sjöfartsverket hanterade 602 flygräddningsärenden under 2023, jämfört med 590 året innan, vilket motsvarar en ökning om två procent. Västra Götaland hade högst antal, 101, varefter Skåne följer med 69. De flesta ärenden med militär luftfart handlade om varningslarm, vilka resulterat i landning utan anmärkning. För allmänflyg inklusive bruksflyg är den vanligaste orsaken oavslutad färdplan, det vill säga att man missar att meddela att man har landat på flygplats utan flygtrafikledning.

Nedan listas antalet ärenden sjöräddningstjänst 2018–2023 per område.

 

Område 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Västra Götalands län 299 268 330 287 230 266
Stockholms län 273 285 282 291 248 247
Skåne län 167 145 162 151 118 117
Kalmar län 78 70 70 67 52 62
Hallands län 88 66 67 67 58 53
Gotlands län 29 35 23 28 30 41
Södermanlands län 32 30 35 42 32 34
Blekinge län 44 38 31 32 35 34
Östergötlands län 45 42 32 37 25 28
Uppsala län 28 30 26 30 21 23
Västmanlands län 15 19 29 12 18 19
Västernorrlands län 35 26 29 31 19 17
Värmlands län 23 14 27 24 19 15
Norrbottens län 14 11 18 22 15 15
Västerbottens län 20 14 21 14 9 13
Jönköpings län 17 12 16 10 9 12
Grannländer 11 10 7 7 6 12
Gävleborgs län 16 15 16 13 16 9
Örebro län 1 4 1   4  
Totalt 1 235 1 134 1 222 1 165 964 1 017

 

Bilden: En av Sjöfartsverkets lotsbåtar tillsammans med Sjöräddningssällskapets räddningsbåt i en gemensam övning utanför Kapellskär i höstas. Sjöräddningssällskapet är en av Sjöfartsverkets främsta samverkansaktörer. Fotograf/Källa: Björn Alverfeldt/Sjöfartsverket.