23 februari, 2024

Veckolång miljöräddning i is avslutad söder om Umeå

Under den gångna veckan har Kustbevakningens besättning ombord på KBV 181 arbetat med att förhindra ett oljeutsläpp från en bogserbåt som gått på grund utanför Norrbyskär, en miljöräddningstjänst som nu är avslutad.

Sent på måndagen den 12 februari gick en 28 meter lång bogserbåt på grund utanför Norrbyskär, söder om Umeå. Bogserbåten körde på grund då hon assisterade ett systerfartyg och en pråm. Kustbevakningen fick larmet från Sjöfartsverkets JRCC vid midnatt mellan måndagen och tisdagen. KBV 181 avbröt omgående en pågående patrull med forskningsinriktning de genomförde utanför Skellefteå och gick mot haveristen.

– Vi stannade till vid vår hemmahamn i Holmsund utanför Umeå för att lasta på en stor oljetank så att vi skulle kunna pumpa över oljan från tankarna ombord till oss, och var sedan på plats vid haveristen under tisdag förmiddag, berättar befälhavare Daniel Bergman.

Under tisdagen anlände KBV 181 till haveristen, som syns nere till höger i bild. Foto: Kustbevakningen.

Haveristens kraftiga slagsida och kylan försvårade arbetet. Foto: Daniel Bergman, Kustbevakningen.

Situationen skulle snart visa sig vara komplicerad. Bärgningsbåten hade tankar på båda sidor och tanken på babordssidan låg under vatten. Vad skulle hända om vikten minskade i den andra tanken, skulle båten välta helt då?

Under onsdagen genomförde Kustbevakningens dykare en bottenbesiktning av skrovet. Där fanns inga hål, men däremot låg båten med så kraftig slagsida att hon vattenfylldes från aktern, vatten trängde in i bostadsutrymmena och maskinrummet.

– Vi började tömma haveristen på vatten istället. KBV 181 kunde ligga i isen intill bärgningsbåten och vi hittade en metod med hydraulpumpar som fungerade bra, men då började det blåsa upp med upp emot 12–15 m/sek i byarna. I samband med att en pråm behövde flyttas från området på grund av det ostadiga vädret, flyttade sig isen och vi kunde inte ligga kvar där, berättar Daniel Bergman vidare.

Först på söndagen kunde arbetet fortsätta. Kustbevakningen övergick då till att täta röröppningar och luckor, allt som låg ovanför vattnet.

Tätningsarbeten kunde bland annat utföras från en personlyftkran. Foto: Daniel Bergman, Kustbevakningen.

– Det var inget lätt arbete i kylan, snön och halkan och eftersom båten låg med väldig slagsida, men vi arbetade långsamt och säkert. Vi har en personlyftkran ombord och kunde låta personal åka runt båten i kranen. Temperaturen låg bara på några minusgrader men det blåste fortfarande kraftigt, säger Daniel Bergman som är mycket nöjd med hela besättningens arbete och att ingen gjorde sig illa.

I och med att tätningen blev färdig är Kustbevakningens miljöräddningsuppdrag avslutat men en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik pågår fortfarande. Själva bärgningen av haveristen kommer att genomföras av ett bärgningsbolag som rederiets försäkringsbolag har anlitat och Kustbevakningen kommer kontinuerligt att övervaka haveristen från våra flygplan. Under hela arbetet har Kustbevakningen haft ett nära samarbete med Transportstyrelsens experter som gjort utlåtanden om rederiets bärgningsplan.

Kustbevakningens fartyg KBV 181 har utrustning bland annat för att ta upp olja och pumpa över olja från ett fartyg till ett annat, även under svåra väderleksförhållanden.

– Uppdraget var inte likt något annat jag arbetat med på Kustbevakningen, men vår utrustning har fungerat bra och vi hade dessutom turen att vara många i besättningen eftersom vi egentligen var på en forskningsresa. Det innebar att vi hade en kock ombord som försåg oss med vällagad mat så att vi orkade arbeta. Besättningen förstärktes också av tre aspiranter, två som blir färdiga kustbevakare till sommaren och en som var ute på sin allra första praktik, avslutar Daniel Bergman.

Källa och foto: Kustbevakningen.

Foto: Daniel Bergman, Kustbevakningen.

Fotnot: Sedan många år tillbaka bedrivs havsmiljöforskning i Bottniska viken ombord på KBV 181 i samarbete med Umeå universitet.