25 februari, 2024

Bränsleceller i båtar kan spara stora mängder CO2

Engelska Bramble Energy har designat, utvecklat och implementerat ett unikt marinerat bränslecellsystem för användning i en kanalbåt (”narrowboat”). Det är den första applikationen i sitt slag och den erbjuder en lösning för att ersätta dieselmotorer i båtar som skulle kunna spara tolv ton CO2 årligen per kanalbåt.

Det avslutade projektet demonstrerar Brambles bränslecellsteknik med så kallade ”tryckta kretskort” (PCBFC). Den vätgasdrivna båten ska nu påbörja ett testprogram på brittiska inre vattenvägar med insamlade data som hjälper Bramble att utveckla framtida marina PCBFC.

PCBFC-teknik kan tillverkas i nästan alla storlekar med mycket högre hastighet och skala än traditionella metoder för vätgasmotorer, dessutom till en mycket lägre kostnad enligt Bramble Energy.

Tillsammans med specialmotorbyggaren Barrus har Bramble Energy skapat en demonstrationsbåt som visar upp potentialen hos sin PCBFC-teknik för att snabbt och kostnadseffektivt minska koldioxidutsläppen i den marina sektorn. I ett maritimt första skede har de sjösatt en 57 fot lång kanalbåt i Sheffield, Yorkshire, där den har genomfört tester utan utsläpp med ett specialanpassat marint bränslecellsystem. Systemet har potential att ge fartyget en räckvidd på cirka 600 M med hjälp av de 14 kg väte som lagras ombord, samt ytterligare kraft som tillförs från solpaneler på båtens tak till ett 22 kWh batterisystem.

2022 fick Bramble Energy statlig finansiering från BEIS (Department for Energy Security) och Net Zero (DESNZ), på knappt 1 miljon pund för att utveckla sin vätebränslecellsteknik som en lösning för att ersätta dieselmotorer i båtar.

Fartyget har byggts i Sheffield. Brambles ingenjörer har skapat en helt ny design för vätgassystem för att möta marina krav. Båten har potential att sänka utsläppen av CO2 för varje båt med upp till tolv ton per år.

Projektets mål var att visa hur övergången till vätgas skulle kunna bidra till detta skifte som räckviddsförlängare till rena batterisystem, men också för att ta bort beroendet av en laddning från land.

Bildtext: Den globala sjöfartssektorn bidrar till 940 miljoner ton CO2 per år, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av de globala växthusgaserna. Därför kräver Clean Maritime Plan att nya fartyg ska ha nollutsläpp från och med 2025.