27 februari, 2024

”Mädchen für alles” eller vass organisation?

Den 1 februari blåste det 18–24 m/sek i Skärhamn på Tjörn. Men solen strålade, det var ingen snö och åtta grader varmt i solen.

Tanken om att det redan nu är dags att påbörja ett av de återkommande projekten före sjösättning dök upp. Men tyvärr, vi är ju bara i början på februari och det kommer säkert många bakslag med både kyla och snö. Bättre då i norr, för där vet man att så länge isen ligger blir det ingen sjösättning.

Så här års hör läsare av sig med både kloka synpunkter på verksamheten och ibland bara med ett behov av att skriva av sig. Därför lite variation på konfekten denna gång.

Skånes Båtförbund har till årets Båtriksdag motionerat om att alla båtförbund årligen ska få disponera en egen sida i fyra av Båtlivs sex nummer per år för information om sina aktiviteter m m. Visserligen har Svenska Seglarförbundet från och med årsskiftet i god ordning avslutat sin medverkan i Båtliv eftersom de vill satsa ännu mer resurser på sin tävlingsverksamhet. 6–8 sidor ”lämnas” därmed tillbaka, men av ekonomiska skäl blir det ändå något färre antal sidor i varje nummer.

Om motionen blir verklighet vet vi ännu inte, men då gäller det för alla förbund att också planera och bedriva sådan verksamhet som även är intressant för övriga läsare. Enbart bilder på äldre gentlemän runt ett bord kommer censuren säkert att måla över. En bra början i motionens anda är att snarast översända sina förbunds verksamhetsplaner till Båtliv, ty hittills har flödet av idéer till tidning varit magert. Alltså, från förbund och båtklubbar fler tips om aktiviteter som andra också har glädje av.

Många medlemmar är intresserade av den pågående organisationsöversynen, som det så vackert heter. Arbetet med den bedrivs i ett antal arbetsgrupper, men var i processen man befinner sig är fortfarande okänt för Båtliv. Att båtklubbarna är en viktig målgrupp torde alla vara överens om, men om båtförbunden ska finnas kvar eller ha en annan roll i Svenska Båtunionen (SBU) är okänt. I de olika grupperna finns ju ledamöter från de olika förbunden och det kan vara svårt att såga av den gren som man sitter på. En informationsrunda i landet lär också vara planerad för att informera och förhoppningsvis diskutera olika alternativ för både verksamhet och organisation.

Ska SBU i första hand föra båtlivets talan i ungefär samma form som idag men med ett utökat demokratiskt inflytande för båtklubbarna eller vill man ha en vass och efterfrågestyrd supportorganisation för alla båtklubbar? Eller varför inte ett SBU som en ”Mädchen für alles” där alla sysslar med lite av varje utifrån det som efterfrågas i de olika regionerna, som ju har helt olika förutsättningar för båtlivet. Spännvidden är stor men vi får hoppas att kommande diskussioner med förbund och klubbar ger tydliga signaler om hur man vill forma både demokrati, verksamhet och organisation.

Till sist några rader om en utredning av Sveriges Tidskrifter om vikten av att organisationstidningar (Båtliv är en sådan) har en självständig redaktionella ställning i sin organisation. Bland annat nämns att det säkerställer en mångfald av skilda medlemsåsikter för en fri åsiktsbildningen inom organisationen och signalerar en medvetenhet om att verksamheten och dess för företrädare också måste tåla en granskning. Den fria journalistiken är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle och bidrar till en opartisk nyhetsbevakning.

Det kan vara bra att ha i åtanke vid kommande diskussioner om ny organisation.

Hör av Er!

Lars Afzelius