3 april, 2024

KOSTERN – tryggare kan ingen vara

Sinnebilden för kostern är en nästan lika bred som lång, klinkbyggd båt i furu eller ek. Kosterns ursprung går sekler tillbaka då Bohuslän hörde till Norge. Men såväl Knud Reimers, Olle Enderlein som Osborn Ralph har visat att en koster kan vara modern, smäcker, kravellbyggd och i exempelvis mahogny. Arvid Laurin och Lage Eklund utvecklade kostertypen för modern plastbåtstillverkning. – Ur Båtliv 2-24