3 april, 2024

Låt inte första turen bli den sista!

Dagarna blir längre, det börjar droppa från taken och isarna går upp, det är vår på gång. Nu vill båtfolket komma ut på sjön. Många har båtar med aluminiumskrov och bottenmålar inte, vilket gör att de kan sjösätta tidigt på säsongen. – Ur Båtliv 2-24