5 april, 2024

Ny satsning på Hamnguiden online

Fler och fler båtägare väljer Hamnguiden online som sin primära källa för att nå aktuell hamninformation på båtfärden. För att möta båtägarnas behov av korrekt information genomför Skagerrak Forlag och Hydrographica årligen ett omfattande uppdateringsarbete gällande Hamnguiden Online.

Inför säsongen 2024 innebär detta att fler än 200 gästhamnar har fått uppdaterad hamninformation efter kontakter med hamnansvariga och att fler än 220 hamnkartor har uppdaterats. Uppdateringarna är på väg att publiceras i appen Hamnguiden/Harbour Guide och på hemsidan harbourguide.com för att vara på plats när årets båtsäsong startar.

Kenneth Skoogh, som frilansar åt båda företagen och har kontaktat alla hamnarna, säger att det är många förändringar i texterna, kartorna och flygbilderna. En vanlig uppdatering är att hamnar har fått en klickbar länk för bokning, exempelvis Orusthamnarna Hällevikstrands Gästhamn och Strana Hamn.

Andra ofta förekommande förändringar är förtöjningssätt och var gästplatserna finns. Några exempel på detta är Skanörs Hamn, Lilla Bommen i Göteborg, ett par gästhamnar på Koster, Vänerhamnarna i Spiken och Mariestad samt Motala Gästhamn i Vättern. När det gäller hamnars alternativ för att förtöja båtar blir Y-bommar allt vanligare.

Andra uppdateringar handlar bland annat om telefonnummer till hamnvärdar, klickbara webbadresser samt symboler för hamnens service.  Enligt Kenneth är en skönjbar trend att septiktanksug, kajakuthyrning, tvättstuga och ställplats för husbilar erbjuds i allt fler svenska fritidsbåtshamnar.

En spaning mot framtiden är ett ökat utbud av laddstationer för eldrivna båtar. Dockan Marina i Malmö och Stenungsbaden Yacht Club är hamnar som redan nu erbjuder denna service. Fler livsmedelsbutiker med självbetjäning och öppet 24/7 kan också höra framtiden till.

Info: www.harbourguide.com