4 april, 2024

Ökad risk för smuggling när båtsäsongen startar

Inför båtsäsongen gör Tullverket en insats i småbåtshamnar utmed Skånes kust. Syftet är att förebygga och förhindra smuggling. Tullverkets personal besöker båtklubbar för att informera om tecken på misstänkt smuggling och hur man ska agera. Under våren och sommaren kommer ett sextiotal småbåtshamnar att få besök av tullpersonal.

Pressmeddelande:

Sveriges kuststräcka är lång och Tullverket känner till att det förekommer smuggling i småbåtshamnar. Men tullpersonalen har inte möjlighet att vara i alla småbåtshamnar på dygnets alla timmar.

– Vi behöver båtfolkets ögon och öron för att upptäcka smugglingen i småbåtshamnar. Det kan till exempel vara små snabbgående båtar som går till sjöss på underliga tider eller när det är dåligt väder. Om man ser något misstänkt ska man inte ingripa själv utan kontakta oss direkt på vårt tipsnummer 90 114, säger Niklas Delin, gruppchef vid Tullverkets kontrollavdelning syd.

Under våren och sommaren kommer Tullverkets personal besöka ett sextiotal småbåtshamnar bland annat i Abbekås, Borstahusen, Båstad, Höganäs, Kivik, Lomma, Torekov och Ystad.

– Vi vill gärna ha hjälp av dem som vistas utmed kuststräckor att stoppa smugglingen, det vill säga få tips om annorlunda händelser utefter kusten eller i hamnar. Det kan till exempel vara gods som lastas mellan fartyg och båtar ute till sjöss. Eller småbåtar som har kontakt med större fartyg eller båtar som färdas nattetid med släckta lanternor, säger Niklas Delin.

Informationsinsatsen mot smuggling i småbåtshamnar för ett tryggare båtliv görs i samverkan med Skånes båtförbund och Länsstyrelsen i Skåne.

Källa och foto: Tullverket.

 

Bildtexter:

Tullverket behöver båtfolkets ögon och öron för att upptäcka smuggling i småbåtshamnar. Tullinspektör Linda Trensell besöker småbåtshamnen i Klagshamn för att infomera om tecken på misstänkt smuggling och hur man ska agera. Foto: Tullverket.

Tullinspektör Linda Trensell besöker kustnära småbåtshamnar i Skåne för att informera om misstänkt smuggling och hur man ska agera. Foto: Tullverket.

Tullverkets personal informerar besökare i småbåtshamnen i Klagshamn hur man kan agera vid misstänkt smuggling. Foto: Tullverket.

Inför båtsäsongen gör Tullverket en insats i ett sextiotal småbåtshamnar utmed Skånes kust. Syftet är att förebygga och förhindra smuggling. Niklas Delin, gruppchef vid Tullverkets kontrollavdelning syd och tullinspektör Linda Trensell är några av dem som besöker kustnära hamnar för att informera om tecken på misstänkt smuggling och hur man ska agera. Foto: Tullverket.