16 april, 2024

Färre slussningar i Södertälje sommaren 2024

Liksom förra året kommer alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar att få vänta längre än vanligt.

Trafikverkets arbete med att bygga om slussen och kanalen fortsätter och slussning kommer därför att ske varannan timme. Läs mer på: www.sjofartsverket.se/slussaisodertalje

Affischen här nedan kan skrivas ut och sättas upp på båtklubben. De kan även distribueras digitalt.

Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/sodertaljeslussochkanal