16 april, 2024

Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa fördjupar samarbetet

För 70 år sedan inledde Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa sitt unika samarbete som nu skriver ett nytt kapitel i historien. 1954 omkom nästan 400 personer i drunkningsolyckor i Sverige årligen. 70 år senare har antalet drunkningar med dödlig utgång halverats. För att fira sitt framgångsrika samarbete inom vattensäkerhet förstärker och fördjupar nu partnerna sitt gemensamma arbete ytterligare med ett nytt avtal för visionen NOLL drunkningar.

Det förnyade avtalet innebär att Trygg-Hansa blir Svenska Livräddningssällskapets första huvudsamarbetspartner. Nu skapas de bästa förutsättningarna för att utveckla samarbetet där det en gång inleddes, genom att förebygga drunkningsolyckor med påverkansarbete, utbildning och utplacering av livbojar.

Ett särskilt fokus i samarbetet ligger på att fortsätta utveckla konceptet ”Sommarsimskola” för att fler barn ska få möjlighet att lära sig simma utomhus, där de flesta drunkningsolyckorna inträffar. Ett annat viktigt område är att partnerskapet ska bidra till att vattensäkra landets alla kommuner, bland annat med att rusta dem med livbojar och övrig avgörande utrustning för livräddning vid vatten.

– Livbojen kan vara skillnaden mellan liv och död, såväl för den drabbade som livräddaren, säger Mikael Olausson, generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet.

Sedan Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet tillsammans placerade ut den första livbojen 1954 har försäkringsbolaget skänkt över 250 000 livbojar vilket har bidragit till att hundratals liv har räddats.

– Vattensäkerhet löper som en röd tråd genom Trygg-Hansas samhällsengagemang sedan 70 år. Vi är dock långt ifrån klara och har otroligt mycket mer att ge. Vårt samarbete med Svenska Livräddningssällskapet är helt unikt och det känns otroligt bra att vi efter alla år förnyar våra löften och firar vår livsviktiga relation med att tillsätta ännu mer resurser i form av konkreta insatser. Tillsammans med Svenska Livräddningssällskapets unika kompetens inom vattensäkerhet och livbojen i fokus räddar vi liv, säger Annika Persson, skadedirektör och vd på Trygg-Hansa.

– Svenska Livräddningssällskapet är mycket stolta och glada att vi nu stärker samarbetet med Trygg-Hansa som därmed blir vår första huvudsamarbetspartner. Genom att förnya samarbetet ser vi framför oss att lyfta informationsarbete till nästa nivå, för att i större utsträckning nå ut med livsviktiga kunskap om vattensäkerhet, och inte minst att lära fler barn att simma i utomhusmiljö. Tillsammans mot visionen NOLL drunkningar och ett Sverige fritt från drunkning, avslutar Mikael Olausson generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet.


Mikael Olausson och Annika Persson.