19 april, 2024

38,5 Mkr till idrott i utsatta områden

Utanförskap, hopplöshet och kriminalitet bland unga är en av vår tids största utmaningar. Men vi vet att idrott främjar mening och inkludering. En ny unik satsning ska stärka ungdomar i utsatta områden – och kanske inspirera framtida olympier.

Unga i Sverige mår generellt allt sämre. Allra tuffast har de unga i socioekonomisk utsatta områden. Där har ekonomisk utsatthet och utanförskap blivit en grogrund för missbruk, arbetslöshet, ohälsa och kriminalitet. För att vända utvecklingen krävs långsiktiga och förebyggande åtgärder inom många områden. Det finns inga snabba lösningar. Men idrottsrörelsen kan förändra livet för unga människor.

Ett nytt samarbete ska göra att fler ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden får uppleva glädjen och nyttan av att vara en del av idrotten och föreningslivet.

Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet, Svenska Seglarförbundet och Fryshuset beviljas nu 38,5 Mkr från Postkodlotteriet, för Drömprojektet L.U.S.T. som står för ”Lokal ungdomsidrott sänker trösklar”.

– Det här känns helt magiskt, verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Tack vare drömprojektet kommer vi att kunna skapa helt nya platser för gemenskap där idrotten når ut till målgrupper som vi inte når idag. Det tar oss närmare vår vision att göra segling tillgänglig för alla, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör på Seglarförbundet och fortsätter:

– Vi har olika kompetens och vi når till vardags olika grupper i samhället. Det är en av projektets stora styrkor. Men vi förenas i vår vilja att göra skillnad för unga människor, säger Marie Björling Duell, generalsekreterare på Svenska Seglarförbundet.

Projektet ska utbilda minst 350 ungdomar till ledare, ge minst 270 unga arbete och låta minst 32 000 personer i åldern 13–19 år prova på någon av projektets aktiviteter.

– Vi vill att fler unga ska hitta sin plats i idrotten och vi tror att våra olympier kan inspirera. De kan förmedla viktiga värderingar som lagarbete, respekt och vänskap och inspirera till aktivitet och rörelse, säger Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare på SOK.

Syftet med insatserna är att bidra till fysisk aktivitet, hälsa, sysselsättning och delaktighet. Faktorer som i förlängningen kan minska utanförskap, segregation och stärka möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

L.U.S.T. är en unik satsning på flera sätt. Rent ekonomiskt är det ett av de största privata projekten för att stödja ungdomar i utsatta områden. Men det är också ett samarbete mellan organisationer från väldigt olika delar av idrottsrörelsen.

Projektet ”Lokal ungdomsidrott sänker trösklar” beviljas 38,5 miljoner kronor som ett av Postkodlotteriets fem Drömprojekt 2024. Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet, Svenska Seglarförbundet och Fryshuset.

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. I dag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till mer än 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre.

Foto: Daniel Stenholm.