19 april, 2024

SBU:s kampanj vinnare av Årets Friluftslyft 2024

I samband med Friluftsforum – Mötesplatsen för det organiserade friluftslivet har vinnarna i Årets Friluftslyft utsetts.

Svenskt Friluftsliv finansierar varje år innovativa friluftsaktiviteter som initieras av friluftsorganisationer, i syfte att sänka trösklar för att få fler människor i rörelse, öka kunskapen om allemansrätten och bidra till ett hållbart friluftsliv. Dessa initiativ lyfter friluftslivet i Sverige, både genom egennytta för deltagarna och mernytta för samhället.

Årets friluftslyft delas ut i tre olika kategorier:

Hållbarhet

Sänkta trösklar

Allemansrätten

Vinnarna är:

Kategori Allemansrätten

190 km allemansrätten – Svenska Båtunionen

Motivering: Med 190 km allemansrätten har Båtunionen lyckats nå en stor del besökare som passerade i och längs Göta kanal, men viktiga budskap om allemansrätten och säkerhet. Genom samverkan med lokala aktörer och andra publika event har kampanjen lyckats ge ringar på vattnet och skapat mervärde som lever kvar länge.

Kategori Sänkta trösklar

Världens största tipspromenad – Korpen Svenska motionsidrottsförbundet

Motivering: I världens största tipspromenad har Korpen lyckats ta något av det svenskaste vi har utanför Sveriges gränser. Att hitta styrkan i samverkan och bygga en verksamhet med minimala instegsvärden, sänker trösklarna och bidrar både till folkhälsa och kunskapsspridning.

Kategori Hållbarhet

Scouternas hållbarhetsverkstad – Scouterna

Motivering: Scouoternas hållbarhetsverkstad banar väg för en tryggare och mer hållbar framtid. Genom sin certifiering av scoutkårer motiverar Scouterna en redan engagerad generation av unga att tänka och agera mer hållbart både i och utanför sin fritidsverksamhet.

Friluftsforum – Mötesplatsen för det organiserade friluftslivet

Friluftsforum är mötesplatsen för det organiserade friluftslivet. Det övergripande temat för Friluftsforum var den nya friluftsstrategi som håller på att tas fram som tar sikte på 2035. Därför vänder sig årets Friluftsforum till personer verksamma inom Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer.

På Friluftsforum ges friluftslivets aktörer en möjlighet att träffas och diskutera frågor utifrån olika aktuella teman genom workshops och panelsamtal.

Personerna på bilden är (från vänster) Josefin Åhrman/generalsekreterare Svenskt friluftsliv, Mikael Stark/projektledare Scouterna, Björn Jacobsson/ ordförande i Skaraborgs Båtförbund, Anders Thorsén Yxner/ordförande Östergötlands båtförbund, Kajsa Sellidj/projektledare Korpen, Susanna Maarup/ordförande Svenskt Friluftsliv. Vinnare Årets Friluftslyft Foto: Jens Reiterer.