8 maj, 2024

Karlskrona kommun satsar på en helt eldriven rundtursbåt

M/F Elleskär är Affärsverkens i Karlskronas öppna elbåt som i sommar kommer att trafikera Borgmästarefjärden i centrala Karlskrona. Den helt eldrivna båten erbjuder en tyst och vibrationsfri tur och är laddad med 100 procent förnybar el från bland annat solceller på Fisktorget.

Pressmeddelande:

I och med den nya elbåten tillförs en ny linje som kommer drivas av Affärsverken i egen regi och trafikera Borgmästarefjärden under högsäsongen juni till augusti.

– Vi har länge funderat på att erbjuda rundturer i Borgmästarefjärden med linjesträckning från Fisktorget via Pottholmen, Dragsö och Brändaholm. Att valet föll på ett helelektriskt fartyg beror på vår målsättning att minska CO2-utsläppen och bli fossilfria till 2030, säger Anna Wallin, vd Affärsverken och tillägger att fartyget, som döpts till M/F Elleskär.

Från idé till elbåt

I maj 2022 köptes fartyget av Strömma Turism och Sjöfart AB. Elektrifieringen påbörjades på Hasslö Varv, som vann upphandlingen av arbetet. Dieselmotorn togs bort, designen ändrades och skrovet förbereddes för konvertering till el.

– Tanken var att sjösätta Elleskär förra sommaren, men Transportstyrelsens processer för elektrifiering medförde att det drog ut på tiden. I stället invigdes Elleskär i maj 2024. Det blev lite försenat, men vi blir ändå först i södra Sverige med en elektrisk skärgårdsbåt, säger Anna Claesson, affärsområdeschef Skärgårdstrafik.

Ny teknik

Varje sommar reser cirka 120 000 personer med skärgårdstrafiken i Karlskrona, dessutom genomförs över 100 charter- och eventturer. Att köra på el, jämfört med dieseldrift, i Borgmästarefjärden medför en förbättring av den lokala miljön både avseende på luft och vatten samt gällande utsläpp och buller.

I en tid av omställning från fossila till förnybara bränslen bidrar alla projekt till värdefulla insikter, både för Affärsverken och andra aktörer inom ny, marin teknik.

Affärsverken är medlem i flera kluster, exempelvis Blue Science Park utvecklingsnätverk inom fokusområdet Marin teknik, samt föreningen Skärgårdsredarna. M/F Elleskär bidrar även till miljömålet Hav i balans samt minskad risk för utsläpp av diesel och olja vid exempelvis maskinhaveri eller grundstötning.

– Alla våra fartyg kan inte elektrifieras, men det finns andra alternativ såsom dieselelektrisk framdrift och förbränningsmotorer som tankas med exempelvis HVO, fortsätter Anna Claesson och förklarar att Affärsverken även minskat bränsleförbrukningen, genom olika åtgärder, avsevärt de senaste åren.

Elleskär döptes 8 maj av landshövding Ulrica Messing. Namnet Elleskär är taget efter den lilla ön Älleskär ligger mellan Långö och Galgamarken, men stavat med ett E för att markera att båten är eldriven. EL-leskär. Elleskär kommer att trafikera Borgmästarefjärden från och med 1 juni.

M/F Elleskär tekniska data

Längd:         12,07 meter

Bredd:          4,08 meter

Djup:            0,80 meter

Kapacitet:    56 passagerare

Hastighet:    5 knop

Elmotor:       30 kW

Batterier:     Floattech 160 kWh

Anna Wallin och Ulrica Messing vid invigningen av Elleskär.

Den eldrivna sightseeingbåten Elleskär.