13 maj, 2024

Välbesökt Båtriksdag i Örebro

I ETT KYLIGT Örebro men med ett varmt välkomnande av kommunstyrelsens ordförande, John Johansson, och Hjälmarens Båtförbunds ordförande, Inger Högström Westerling,
tillika styrelseledamot i Svenska Båtunionens styrelse fick vi en redogörelse om Örebros olika begivenheter, bland annat det berömda vattentornet Svampen. – Ur Båtliv 3-24