21 maj, 2024

Båtliv låser E-tidningen

Båtlivs E-tidning har hittills varit öppen för alla som vill ta del av den på adressen: https://www.batliv.se/e-tidning/

Eftersom Båtliv är en medlemsförmån för alla som tillhör en båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen kommer vi troligen att låsa E-tidningen i framtiden så att det behövs en kod för att komma in. Inga beslut om detta är dock fattade än.

E-tidningen är ett bra komplement till papperstidningen. Förutom att man kan läsa tidningen komplett på sajten syns alla fina bilder på ett bra sätt. E-tidningen har även ett stort arkiv med tidigare nummer.

Detaljer om hur E-tidningen eventuellt ska låsas och vilka koder som behövs kommer att kommuniceras senare.

Båtlivs hemsida kommer att ligga öppen för alla även i fortsättningen: www.batliv.se