21 maj, 2024

Förnybar båtdiesel på sjömacken i Hällevik

Hälleviks hamn i Blekinge har sedan många år Blå Flagg, som är en internationell utmärkelse för fritidsbåtshamnar. De fortsätter sitt aktiva miljöarbete och är först ut i Blekinge med att erbjuda förnybar diesel till båtfolket. Den 14 maj bytte de ut fossildieseln i sin sjömack till HVO100.

Med förnybar HVO100 minskar CO2 utsläppen med upp till 90 procent. Dess låga innehåll av aromater och svavel ger lägre utsläpp av partiklar, kväveoxider (NOx) och svavelföreningar.

Detta bidrar till bättre luftkvalitet samt mindre risk för bakterieväxt i tanken, mindre sot och lukt och ökad hållbarhet dessutom mår marindieselmotorer bra av den renare förbränningen

Hälleviks hamnförening är en ideell organisation som driver hamnen och även har tankstället.

– Jag är stolt över att vi är det första tankstället för sjöfolk i Blekinge som kan erbjuda fritidsbåtsägare fossilfri diesel. Det är ett sätt att dra vårt strå till stacken för miljön, säger Stefan Berg, styrelseledamot i Hälleviks Hamnförening.

Första kunden tankar HVO100 i Hällevik.