31 maj, 2024

Nytt varumärke för miljövänligare båtbränsle: Secfuel

Svenska Fossil Free Marine har blivit kända för sina lösningar för hållbara bränslen. Nu lanserar de varumärket Secfuel (Expanding Sustainable Marine Fueling Solutions) i ett led att kunna tillhandahålla innovativa och miljövänliga bränslealternativ för den marina industrin och utanför.

Pressmeddelande:

Secfuel för arvet från Fossil Free Marine vidare genom att erbjuda obemannade, självbetjänande marina bränslestationer. Dessa stationer levererar samma säkerhet, effektivitet och bekvämlighet som traditionella landbaserade bränslestationer, men nu under en ny och dynamisk varumärkesidentitet som tydligare visar på produktfördelarna. Varumärket Secfuel utnyttjar företagets banbrytande, patentsökta och designskyddade teknologi som innebär en ny nivå för säker lagring och distribution av bränsle, även i de mest känsliga miljöer som sötvattenreservoarer.

Fossil Free Marine har varit dedikerade till att minska miljöpåverkan från båtlivet genom avancerade bränsleinfrastrukturlösningar som möjliggör distribution av moderna förnybara bränslen (till exempel HVO100/XTL) till både fritidsbåtar och lätta kommersiella fartyg. Secfuel kommer att fortsätta detta åtagande och ytterligare driva på antagandet av hållbara lösningar för marina bränsletankar.

Medan varumärket Secfuel kommer att leda inom marina bränslelösningar och andra nya vertikaler, förblir varumärket Fossil Free Marine aktivt som ett effektinitiativ. Detta initiativ fokuserar på att möjliggöra minska CO2 i bränslet för nöjes- och lätta kommersiella fartyg på nyckelmarknader.

– Vår övergång till Secfuel representerar vårt pågående engagemang för innovation och hållbarhet inom marinbränslesektorn, säger Niklas Sjöö, medgrundare och styrelseordförande för Fossil Free Marine.

– Vi är glada över det här nya kapitlet och de möjligheter det ger att ytterligare revolutionera marin tankning och uppfylla vår ursprungliga vision som lägger grunden för Fossil Free Marine.

Info: www.secfuel.com