31 maj, 2024

167 uttjänta fritidsbåtar skrotade hittills i år

Med stöd från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 167 uttjänta fritidsbåtar skrotats hittills i år i Sverige.

– Uttjänta båtar som ligger övergivna är ett miljöproblem. Vi är glada att så många har utnyttjat möjligheten att skrota sina gamla båtar, säger Charlotta Stadig, utredare vid HaV.

Båtretur är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare, som HaV stöttar. På webbsajten Båtretur får man hjälp att skrota sin gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt.

En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som tennorganiska föreningar, exempelvis TBT, och tungmetaller som koppar och zink som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

HaV stöttar det nationella insamlingssystemet med 9,5 Mkr under 2023 och 2024 för att få bort fler gamla båtar och motorer från naturen. Skrotning av fritidsbåtar är ett delprojekt inom HaV:s regeringsuppdrag om insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar som redovisas i januari.

– Stödet för skrotning är därmed begränsat till detta år, säger Charlotta Stadig.

Skrotning av fritidsbåtar är ett delprojekt inom HaV:s regeringsuppdrag om insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar.

Några fakta från året

167 båtar skrotade från 1 januari till 10 maj.

Totala vikten på de insamlade båtarna: 204 600 kg.

Den genomsnittvikten på båtarna: 1,2 ton.

Skrotade tvåtaktsmotorer från 1 januari till 10 maj: 11 stycken.

Källa: HaV.