2 juni, 2024

Svenska Kryssarklubben installerar personliftar för att öka tillgängligheten till båtlivet

Kryssarklubben har fått personliftar så att personer med rullstol eller rullator kan ta del av det härliga båtlivet. Detta tack vare ett ekonomiskt stöd från Märta och Gunnar V. Philipsons stiftelse.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för att vi nu kan bidra till personer med funktionshinders integrering i båtlivet tack vare stiftelsens stöd. Kryssarklubben är en förening som i ett sekel gjort det möjligt för folkflertalet att komma ut på vattnet på ett säkert sätt i segel- och motorbåtar. Men vi har inte tidigare uppmärksammat dessa personers behov i lika hög grad, vilket vi nu kan göra, säger Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska Kryssarklubben.

Den första CE-märkta personliften har nyss installerats i Stockholms skärgård, på Malma Kvarn, Värmdö. Det är Kryssarklubbens anläggning med hamn, gästplatser, utbildningscenter bland annat för ungdomsverksamhet samt restaurang.