3 juni, 2024

90 procent vill att politiker gör mer för Östersjön

En ny WWF-undersökning visar att nio av tio tycker det är viktigt att politiker och beslutsfattare aktivt arbetar med att förbättra Östersjöns miljö, samt att svenskar som bor i kustnära miljö upplever en försämrad hälsa i Östersjön.

– Östersjön har en unik biologisk mångfald, men är drabbat av utmaningar som överfiske, övergödning och miljögifter. Genom att arbeta med restaurering kan vi bidra till ett friskare Östersjön och främja den biologiska mångfalden i vårt unika innanhav, säger Yvonne Blombäck, WWF:s expert på kust- och skärgårdsmiljöer.

Övergödning, överfiske, miljögifter, mikroplaster och invasiva arter anges som de främsta upplevda orsakerna till Östersjöns problem, i undersökningen. Undersökningen är gjord av Verian på uppdrag av WWF och omfattar svenskar som bor i utvalda kommuner i Stockholms skärgård, Höga kusten och Kristianstad. Över 3 000 enkätsvar samlades in under två mättillfällen under 2020 och 2023. Svaren har valts ut eftersom det är där som fältarbetet genomförts inom ramen för projektet “Återskapa Östersjöns livskraft.”

Att inte skräpa ner är den vanligaste åtgärden de intervjuade uppger att man gör för att främja Östersjön. Andra åtgärder är att aldrig elda på klippor, respektera fågelskyddsområden samt att välja certifierad fisk. Nio av tio anser att det är viktigt att politiker och beslutsfattare aktivt arbetar för att förbättra Östersjöns miljö.

– För att rädda Östersjön och dess fantastiska undervattensvärldar krävs att politiker, beslutsfattare och samhället i övrigt agerar skyndsamt. Undersökningen visar att vi har starkt stöd för det, säger Yvonne Blombäck.

Östersjön som är en av världens mest unika och värdefulla havsmiljöer, är också ett av världens mest förorenade hav. WWF har vidtagit ett stort antal åtgärder för att återställa Östersjöns kustnära undervattensvärldar inom ramen för projektet “Återskapa Östersjöns Livskraft”. Fokus har varit att åtgärda miljöer som fungerar som lekplatser och barnkammare för flera av havets arter och kustnära grunda vikar i de tre utvalda områdena.

Exempelvis har projektet skapat konstgjorda rev som motverkar erosion från stora fartyg och gjort insatser för att få tillbaka gädda i ytterskärgården i Stockholms skärgård. WWF med partners har återskapat fiskvandringsvägar och strandängar i Höga Kusten, planterat ålgräsängar i Kristianstads Vattenrike och återskapat våtmarker.

“Återskapa Östersjöns livskraft”:

WWF driver projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” med finansiering från Svenska Postkodlotteriet. Projektet fokuserar på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

 

Detta kan du göra för att hjälpa Östersjön

  • Respektera fågelskyddsområden – tänk på de små fågelungarna som inte vill bli störda.
  • Elda aldrig direkt på klipporna, de kan spricka.
  • Plocka skräp på stränderna och skräpa inte ner i naturen. Glöm inte att ta med alla matrester och förpackningar hem igen.
  • Välj schysst fisk – Använd Fiskguiden från WWF när du handlar eller äter på restaurang!
  • Ankra varsamt i grunda vikar för att skydda undervattensängar. Rengör båtbotten miljövänligt och töm toaletten vid tömningsstation. Använd miljömärkt drivmedel.

 

 

Bildtext: Dykare planterar ålgräs, svenska mangrove, inom ramen för projektet Återskapa Östersjöns livskraft. Fotograf: Johan Hammar.