3 juni, 2024

Äntligen kom värmen och sommaren!

Äntligen har längtan till att komma ut på sjön infunnit sig och traditionsenligt kommer vi, Svenska Båtunionen och Sweboat, för tolfte året arrangera en båtflykt för våra folkvalda riksdagsledamöter på Stockholms vatten. I år ska vi besöka Gåshaga Marina i några av våra egna fritidsbåtar. Vi kommer att diskutera frågor som i allmänhet gäller båtlivet i Sverige. Syftet med dessa resor är att vi vill framföra våra synpunkter om Sveriges fantastiska båtliv och ställa olika frågor till riksdagsledamöterna från de olika riksdagspatierna. Ämnen som vi bland annat kommer att ta upp är: kommunernas pålagor på arrenden, stölderna ökar igen, sjövett för skolelever och sjökortsfrågan. I år kommer deltagarantalet vara det högsta någonsin, mellan 50 och 60 personer.

Fortfarande har vi alldeles för många båtstölder i Sverige och framför allt har det ökat i Stockholm. Bland annat så spelar Tullverket en stor roll för att förhindra att stöldgodset lämnar Sverige. Svenska Båtunionen har inlett ett nära samarbete Tullverket som innebär att vi genom samverkan med dem kommer att sprida information till båtklubbsmedlemmar om indikatorer om att brott begås och hur man agerar. Med tanke på den dramatiska ökningen av motorbåtstölder i Stockholmomsrådet är det ett viktigt samarbete. Vi vill göra det vi kan för att förhindra att våra båtklubbsmedlemmar blir drabbade och att ligorna inte sprider ut sig i Sverige.

Svenska Båtunionen tycker i olika sammanhang att det är viktigt att vi tillsammans skapar det goda båtlivet. Med vår tradition, storlek och tyngd har SBU ett stort ansvar att upprätthålla och förespråka båtlivet och att föra dess talan. Detta gör vi på olika sätt och bland annat genom att:

  • Skapa möjligheter till och agera för ett ansvarsfullt båtliv.
  • Påverka förslag till nya regelverk och ändringar i gamla så att det ökar möjligheterna att utöva ett bra båtliv.
  • Motverka alla förslag som kan anses orimliga, ineffektiva eller omöjliga att efterleva och därigenom förhindra våra möjligheter att utöva båtliv.

För att tydliggöra vad Svenska Båtunionen anser i viktiga frågor som gäller båtlivet har vi formulerat olika ståndpunkter om följande huvudområden:

Sjösäkerhet, Miljö, Utbildning, Lagar och regleringar samt Beskattning.

På Båtunionens hemsida finns styrelsens ståndpunkter i dessa huvudområden.

Under våren höll SBU en digital miljökonferens, som samlade 140 deltagare. Programmet innehöll bland annat frågor om egenkontroll av fritidsbåtar, nya riktlinjer för båtbottentvätt, ny handbok för skrapprover och aktuella juridiska fall samt information om vad som är skillnader mellan en inspektionsrapport och ett föreläggande.

Har ni miljöfrågor i era båtklubbar så gå in på Svenska Båtunionens hemsida eller kontakta vårt kansli.

Vår kanslichef/verksamhetschef Peter Karlsson har slutat hos Svenska Båtunionen efter cirka tio års anställning. Peter har varit mycket lojal och varit kreativ i många båtlivsfrågor. Bland annat har Peter utvecklat och drivit Riksdagens Fritidsbåtnätverk på ett förtjänstfullt sätt och han var också huvudansvarig för våra Båtriksdagar och våra Unionsrådsmöten i många år. Vi önskar Peter lycka till i sitt nya jobb.

Nu hoppas jag att vi får en bra och lång båtsommar med bra väder och jag önskar er en skön och avkopplande ledighet.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen