26 april, 2024

Välbesökt Båtriksdag i Örebro

I ett kyligt Örebro men med ett varmt välkomnande av kommunstyrelsens ordförande, John Johansson, och Hjälmarens Båtförbunds ordförande, Inger Högström Westerling, tillika styrelseledamot i Svenska Båtunionens styrelse fick vi en redogörelse om Örebros olika begivenheter, bland annat det berömda vattentornet Svampen.

På Båtriksdagen i Örebro 6–7 april fattades beslut om de kommande årets verksamhet, avgifter samt motioner och propositioner. Båtriksdagen valde om sittande styrelse med två undantag, Bo Wernlundh och Ola Runesson, medan Jonas Turitz från Västkustens Båtförbund och Håkan Fritz från Södra Roslagens Båtförbund nyvaldes.

Båtriksdagen godkände 2024 års verksamhetsplan och budget. Unionsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

På Båtriksdagen delades det ut ett antal olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets och Svenska Båtunionens syften.

En guldplakett delades ut till Bo Wernlundh som har varit styrelseledamot i Svenska Båtunionen i många år och dessutom varit mycket aktiv i Redaktionskommittén samt varit drivande på våra båtmässor. Silverplaketter delades ut till vår förtroendevalda revisor Leif Zadig, som även han har varit aktiv som revisor i många år samt även en silverplakett till undertecknad. Två guldmärken delades ut till våra styrelseledamöter Hans Öhlund och till Ulf Grape. Tre silver silvermärken delades ut till styrelseledamoten Hans Johansson och till Curt Lindenbaum, som är medlem i Juridiska kommittén, samt till Jimmy Dominius, som är medlem i Miljökommittén. Läs mer om Båtriksdagen på de följande sidorna.

På båtmässan i Stockholm, Allt för sjön, som hölls i början på mars, delades det ut priset för Båtlivets Unga Hjälte till Gustaf Arvmyren från Karlskrona. Han belönades med ett stipendium på 20 000 kronor, prisutdelare var Gurra Krantz. Gustaf är 14 år och en flitig seglare. Han är medlem i Karlskrona Jolleklubb och tillbringar på somrarna mycket tid hos Karlskrona Segelsällskap. Under en seglingsutbildning för vuxna förra sommaren var Gustaf föredömligt snabb och räddade en person som föll i vattnet. Gustaf hoppade i vattnet och vände mannen om så att han kunde andas. Tillsammans med ett par kompisar i en följebåt fick de sedan upp mannen. Stipendiet Båtlivets Unga hjältar delas ut i samarbete mellan International Färg AB och tidningen Båtliv, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

Navigationsutbildningarna för Riksdagens Fritidsbåtnätverk har startat upp i april, med examination i maj och det praktiska provet i samband med Riksdagens ledamöters båtlivsutflykt tillsammans med Svenska Båtunionen och Sweboat. Det är ett samarbete med Sweboat där riksdagsledamöter under våren läste antingen Förarbevis eller Kustskepparintyg. Ett uppskattat arrangemang där vi samtidigt lyfter viktiga frågor inom fritidsbåtlivet.

Under våren har Barn- och ungdomskommittén startat ett samarbete med sjöscouterna för att inspirera båtförbund och båtklubbar att få fler ungdomar att intressera sig för båtlivet. Ett antal båtklubbar har redan detta samarbete och Svenska Båtunionen ser det som ett bra tillfälle att få ”gammal att möta ung” ute bland båtklubbarna och föra kunskaper vidare till den yngre generationen.

Nu hoppas jag att vi kan sysselsätta oss med förberedelser för en fantastisk båtsäsong utan nya väderstörningar.
Ha nu en bra försäsong och var rädda om er.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen