3 juni, 2024

Kolmonoxidlarm i båten – en bra försäkring

Kolmonoxidförgiftning kan orsaka både allvarliga hälsosymptom och i värsta fall dödsfall. Ett kolmonoxidlarm ger dig trygghet när du befinner dig i båten.

Båtsäsongen är igång och säkerheten till sjöss är ett ämne som är aktuellt år efter år. Båtmotorer, generatorer och värmesystem använder ofta förbränningsprocesser som kan producera kolmonoxid som är en osynlig, luktlös och mycket farlig gas. Om ett läckage eller fel uppstår kan gasen snabbt ackumuleras i båtens slutna miljö. Den största faran är avgaser som kommer in i båten.

En Yougov-undersökning från företaget Netatmo visar att det råder en stor okunskap kring kolmonoxidens effekter bland svenskarna. Närmare tre av tio (27 procent) uppgav att de inte vet hur de bör agera vid en kolmonoxidläcka. Bland resterande, som uppgivit andra svar än ”vet ej”, uppgav 39 procent svarsalternativ som inte rekommenderas och som kan öka risken för kolmonoxidförgiftning.

– Eftersom kolmonoxid är lukt- och färglös är den svår att upptäcka utan rätt utrustning. Rök- och brandvarnare upptäcker inte kolmonoxid, och därför behövs en separat varnare för detta. Det rekommenderas särskilt att installera kolmonoxidalarm i fritidsbåtar med möjlighet till övernattning, säger Niclas Sandström, försäljningschef på Netatmo.

Fakta om kolmonoxid och hur skyddar du dig mot det

  • Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga ämnen och är också den vanligaste anledningen till dödsfall i samband med bränder.
  • Gasen är mycket giftig och svår att upptäcka då den är både lukt- och färglös.
  • Till symptomen för kolmonoxidförgiftning hör bland annat huvudvärk, yrsel, trötthet, förvirring, illamående, kräkningar och medvetslöshet.
  • Vid kolmonoxidläckage inomhus bör man omedelbart söka sig utomhus.
  • Vid misstanke om kolmonoxidförgiftning bör alltid 112 kontaktas.

 

Kolmonoxidlarm installerat I båt.