5 juni, 2024

Varmvatten i utbordarbåtar

Varmvatten ombord har alltid varit förbehållet båtar med en inombordare där man utnyttja motorns kylvatten. Men numera finns ett antal dieseldrivna vattenvärmare, separata enheter som passar perfekt även i utbordarbåtar. Vi har hittat tre tillverkare. – Ur Båtliv 4-24