7 juni, 2024

Sverige och Finland utvecklar framtidens isbrytning

15 procent av världens sjötrafik går i Östersjön. Det innebär att det alltid är 2 000 handelsfartyg i området. Att fartygen dessutom ökar både i antal och i storlek gör att Sverige, Finland och Estland nu tillsammans ska se närmare på isbrytningens förändrade förutsättningar eftersom sjötrafiken här är helt beroende av isbrytning.

Pressmeddelande:

Hur ska framtidens isbrytning i Östersjön se ut? Det ska Sverige, under ledning av Sjöfartsverket, tillsammans med Finland och Estland forska om. Målet är att komma fram till lösningar som säkerställer en säker, förutsägbar, kostnadseffektiv och hållbar isbrytning.

Isbrytningens syfte är att säkerställa sjötransporter in till hamnarna och måste därför ständigt anpassas till förändringar i sjötrafikens mönster. Utan isbrytning riskerar vissa hamnar i Norrland att få stänga i upp till 130 dagar om året. En särskild utmaning är de områden där havsbaserad vindkraft planeras.

− Det planeras för många vindkraftsparker samtidigt som behovet av isbrytning ökar i Östersjön. Hur isbrytarna ska samspela med vindkraftsetableringar i området är en viktig fråga det här projektet ska titta närmare på, säger Fredrik Backman, ordförande i styrgruppen och Rederidirektör på Sjöfartsverket.

Projektet ska också undersöka hur nya isbrytare, både av mindre och större storlek, kan möta framtidens behov av isbrytning. Vad som redan nu står klart är att både Sverige och Finland har en ålderstigen flotta som behöver förnyas.

− Vi kommer exempelvis att titta på hur mindre isbrytare skulle kunna vara utformade för att göra jobbet effektivt och samtidigt kosta mindre både att bygga och köra. Det skulle också vara snällare mot miljön, säger Fredrik Backman.

Projektet ska också titta på hur informationsdelning mellan länderna, för att säkerställa isbrytningen, kan utvecklas för att förbättra säkerhet och redundans. Inom ramen för projektet ska även kompetensutvecklingen hos besättningar säkras genom att bland annat utveckla simulatorer för att öva på alla typer av förhållanden och scenarion.

Om projektet

WINMOS III (Winter Navigation Motorways of the Sea III) är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland och Estland.  Sjöfartsverket företräder Sverige medan Finland representeras av Trafikledsverket och Estland av EMEAC, Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications. Projektet pågår till och med den 31 december 2027.

Källa och foto: SJöfartsverket.

Läs mer på www.winmos.eu