20 juni, 2024

Grön sjöfartskorridor mellan Göteborgs Hamn och Belgien ska utökas – och drivas på ammoniak

Minst två fartyg drivna av ammoniak ska trafikera rorolinjerna mellan Göteborgs Hamn och de belgiska hamnarna i Gent och Zeebrugge före 2030. Det är rederiet DFDS ambition som offentliggjordes idag. Det innebär att Sverige-Belgienkorridoren kan bli världens första ammoniaksjöfartskorridor. Hamnarna ska också intensifiera sina insatser inom elektrifiering och ammoniakbunkring.

Den kommande gröna korridoren kopplar potentiellt samman elva europeiska länder genom sjö-, land- och järnvägsrutter från Norge i norr till Spanien i söder. Hamnarna i Göteborg, Gent och Zeebrugge är centrala i korridoren och redan idag viktiga transportnav för handeln mellan Nord- och Sydeuropa. Det är rederiet DFDS som står för den täta fartygstrafiken mellan hamnarna som idag har tio avgångar i veckan i vardera riktningen.

Målet är att ha minst två ammoniakdrivna DFDS-fartyg i drift på korridoren från 2030. Det som en del av DFDS ambition att ha sex fartyg med nära noll-utsläpp i drift till 2030.

– Fortsatt höjda ambitioner helt nödvändiga för sjöfartens omställning. Nu spänner DFDS bågen rejält och tar position som föregångare vilket är väldigt välkommet. Med tanke på DFDS täta anlöp i Göteborg innebär en omställning till ammoniak också en ordentlig reduktion av utsläppen i vårt hamnområde totalt sett, säger Patrik Benrick, chef för strategisk utveckling och innovation på Göteborgs Hamn AB.

DFDS har ansökt om finansiering för totalt fyra ammoniakdrivna fartyg. Om finansieringen beviljas förväntas projektet innebära en reduktion av 328 000 ton CO2e-utsläpp per år. Det motsvarar cirka 11% av DFDS scope 1-växthusgasutsläpp jämfört med 2023.

I korridoren ska ammoniakfartygen kompletteras av eldrivna lastbilar och järnvägstransporter på land, samt landströmsförsörjning för fartygen, vilket redan är på plats i Göteborgs Hamn. DFDS fartyg anlöper Göteborgs hamns roroterminal som driftas av operatören Gothenburg Roro Terminal, där terminalverksamheten också är fossilfri.

Men för att kunna hantera och bunkra fartyg drivna på ammoniak på ett effektivt och säkert sätt krävs ytterligare insatser från hamnarnas sida.

– I Göteborgs Hamn är vi i ett tidigt skede i utvecklingen av de driftsföreskrifter som krävs. Vi arbetar också med att etablera en ammoniakvärdekedja för att kunna ha allt på plats för att fartygen ska kunna anlöpa och bunkra regelbundet i hamnen från 2030 och framåt, säger Patrik Benrick.

De nya åtagandena fastställdes under ett möte i Gent under fredagen där rederiet DFDS och hamnarna i Göteborg, Gent (North Sea Port), samt nytillskottet i koalitionen Zeebrugge (Port of Antwerp-Bruges) deltog.