Kategori: Nyheter

Fartygsutsläpp orsakar miljardkostnader för Östersjön

Utsläpp från fartyg med så kallade skrubbrar gör stor skada i Östersjön. En ny studie från Chalmers visar att dessa utsläpp orsakat föroreningar som motsvarar samhällsekonomiska kostnader om över 7 miljarder kronor mellan 2014 och 2022. Samtidigt konstaterar forskarna att rederiernas investeringar i den omdiskuterade tekniken, där avgaser ”tvättas” och släpps ut i havet, redan […]

Läs hela artikeln

Svenska handelsflottan minskade något 2023

Det totala antalet fartyg i den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto fortsatte att minska något i antal under 2023. Kapaciteten mätt i bruttodräktighet minskade också något. Antalet handelsfartyg i det svenska skeppsregistret uppgick till 310, vilket är 4 fartyg färre jämfört med föregående år. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om de svenska […]

Läs hela artikeln

Lilla Edet får Sveriges första triangelsluss

I Lilla Edet finns inte bara Sveriges äldsta sluss från 1607 och om några år kommer även Sveriges första triangelsluss att finnas här. En unik ”sluss-snackis” som kan locka besökare från både när och fjärran. Lilla Edets triangelsluss är visserligen inte först i Europa – det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna – […]

Läs hela artikeln